ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 1,929,758,374.24 29.3467 -0.0763 29.3468 29.3467
TISCOLTF-B 15,087,699.16 29.5641 -0.0755 29.5642 29.5641
TDLTF 473,221,286.33 18.1351 -0.0509 18.1352 18.1351
Retirement Mutual Fund (RMF)
TEGRMF-A 410,557,044.62 51.7104 -0.1347 51.7105 51.7104
TEGRMF-B 3,502,181.90 52.0935 -0.1333 52.0936 52.0935
TFPRMF 1,024,455,440.73 50.9405 -0.1878 50.9406 50.9405
TFIRMF-A 172,167,699.88 14.0490 -0.0016 14.0491 14.0490
TFIRMF-B 1,777,238.61 14.1011 -0.0013 14.1012 14.1011
TSFIRMF 307,684,896.09 13.1220 -0.0015 13.1221 13.1220
TCIRMF 162,145,232.21 5.8673 +0.0386 5.8674 5.8673
TAPRMF 47,793,721.35 9.0442 -0.0794 9.0443 9.0442
TGOLDRMF 61,163,976.89 6.0722 -0.0583 6.0723 6.0722
THDRMF 172,205,653.04 10.1221 -0.1414 10.1222 10.1221
TCHRMF 91,532,781.97 9.0372 -0.0591 9.0373 9.0372
TJPRMF 45,585,618.78 11.9071 -0.0735 11.9072 11.9071
TMSRMF 43,758,380.69 10.3224 +0.0351 10.3225 10.3224
Money Market Fund
TISCOSTF 2,029,140,421.02 12.3777 +0.0012 12.3778 12.3777
Equity Fund
TSF 366,141,458.42 34.8304 +0.4439 35.1788 34.8304
TISCOEGF 463,149,522.80 35.4994 -0.0896 35.8545 35.4994
TISCOEDF 169,275,073.49 1.3007 -0.0015 1.3138 1.3007
TCMEQF 109,860,043.57 2.6868 -0.0030 2.7138 2.6868
TISCOHD 184,869,805.00 11.2731 -0.1590 11.3859 11.2731
TISEQT15 155,501,297.30 9.1805 -0.0415 9.2724 9.1805
TISEQT17 753,040,353.81 9.1322 -0.0414 9.2236 9.1322
TISEQT18 144,846,570.39 9.2057 -0.0416 9.2979 9.2057
TISEQT19 75,657,897.62 9.1158 -0.0427 9.2071 9.1158
TISEQT20 146,690,550.72 9.0480 -0.0409 - -
TEQDY1 14,569,047.60 9.2509 -0.0418 9.3435 9.2509
TISCOMS 547,212,571.75 14.0787 +0.0491 14.2196 14.0787
TISESG-S 107,538,426.59 9.8922 +0.0036 9.8923 9.8922
Mixed Fund
TBGF 60,159,283.98 26.7777 +0.0646 26.9117 26.7777
TBGF8020 117,688,302.73 13.1503 -0.0055 13.1833 13.1503
TISCOAGF 112,364,993.32 51.9253 +0.0365 52.1850 51.9253
TISCOFLEX 96,592,973.34 30.9249 -0.0806 31.2343 30.9249
TCMCSF 171,322,596.05 25.0472 -0.0293 25.2978 25.0472
TCHLINK1 441,686,453.93 10.6670 -0.0242 - -
TCHLINK2 107,059,413.14 10.4906 -0.0188 - -
TCHLINK3 202,200,928.48 10.2279 -0.0045 - -
TNALINK1 160,117,498.33 10.5502 +0.0006 - -
TNALINK2 225,687,061.44 10.2681 +0.0054 - -
TKRLINK1 186,866,225.70 9.9847 +0.0244 - -
TISCOB6F 106,804,080.27 9.7663 -0.0117 - -
TISCOB7F 189,014,597.66 9.3759 -0.0118 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOCID 359,680,446.59 4.6343 +0.0312 4.6807 4.6343
TGOLD 177,206,171.10 9.4765 -0.0919 9.5240 9.4765
TISCOAP 196,779,319.45 12.4263 -0.1074 12.5507 12.4263
TISCOLAF 26,963,442.17 4.6075 -0.0520 4.6537 4.6075
TISCOCH 2,315,168,110.81 8.3466 -0.0550 8.4302 8.3466
TISCOC19 551,226,913.54 7.0520 -0.0461 - -
TISCOC20 406,000,082.42 7.0376 -0.0495 - -
TISCOC21 283,308,857.35 7.0375 -0.0495 - -
TISCOC22 106,477,921.37 8.3818 -0.0544 - -
TJREIT 538,096,252.66 9.5386 -0.0217 9.6341 9.5386
TISCOJP 2,226,735,024.47 13.6283 -0.0868 13.7647 13.6283
TISCONA 370,910,375.43 10.0810 -0.0205 10.1819 10.0810
TISCOKOR 133,252,564.71 9.4143 -0.2246 9.5085 9.4143
TISCOK2 103,011,890.12 8.2846 -0.2014 8.3675 8.2846
TISCOK3 204,462,354.68 8.3672 -0.2004 8.4510 8.3672
TISCOK4 314,608,958.69 8.3142 -0.2017 8.3974 8.3142
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,707,035,371.67 11.0141 +0.0018 11.0142 11.0141
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 21,191,309.88 11.3791 +0.0143 11.3792 11.3791
TGHRMF 8,024,508.19 10.0136 +0.0223 10.0137 10.0136
TEURMF 5,451,268.65 10.4946 -0.0250 10.4947 10.4946
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOOIL 196,885,018.04 3.9731 -0.0939 4.0129 3.9731
TUSOIL 302,800,763.87 8.1160 -0.2179 8.1973 8.1160
TOIL6 461,421,066.52 7.6842 -0.2067 - -
TOIL8 23,173,900.32 8.5688 -0.2238 - -
TOIL9 363,150,905.19 9.9843 -0.0154 - -
TUSREIT 238,340,448.74 12.4462 +0.1063 12.5708 12.4462
TISCOUS 2,340,520,202.09 19.6455 +0.0273 19.8421 19.6455
TISCOUS3 22,535,457.27 10.4280 +0.0003 10.5324 10.4280
TISCOEU 761,292,312.11 10.6741 -0.0244 10.7809 10.6741
TISCOGY 1,046,861,221.94 11.3717 -0.0289 11.4855 11.3717
TISCOGY1 828,949,506.66 9.5505 -0.0247 9.6461 9.5505
TISCOGY3 387,499,574.08 9.4279 -0.0235 - -
TISCOGY4 239,165,812.59 9.5972 -0.0241 - -
TISCOGY5 44,606,466.89 10.8552 -0.0011 - -
TISCOIN2 332,353,696.69 10.0244 +0.0129 - -
TEUPROP 80,275,722.92 10.3384 +0.0300 10.4419 10.3384
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
TCHSTARP 605,938,679.51 8.5339 -0.0129 8.6193 8.5339
TISCOSA 133,277,714.08 10.3642 +0.0684 10.4679 10.3642
TSTARP 421,369,964.52 10.6135 +0.0114 - -
TSTAR-UH 157,018,219.38 9.9980 +0.0032 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
TGHSTARP 1,361,690,783.34 9.2493 +0.0917 9.3419 9.2493
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
TISCOAEF 27,533,837.31 3.5505 -0.0114 3.6039 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า