ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2558
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,003,947,499.78 30.7000 +0.3927 30.7001 30.7000
TISCOLTF-B 13,608,752.06 30.9038 +0.3958 30.9039 30.9038
TDLTF 479,037,908.84 18.4490 +0.2545 18.4491 18.4490
Retirement Mutual Fund (RMF)
TEGRMF-A 427,914,659.32 54.0991 +0.6912 54.0992 54.0991
TEGRMF-B 3,158,481.63 54.4583 +0.6966 54.4584 54.4583
TFPRMF 1,077,882,090.34 53.7216 +0.7427 53.7217 53.7216
TFIRMF-A 170,651,987.45 14.0124 +0.0040 14.0125 14.0124
TFIRMF-B 1,552,222.12 14.0590 +0.0042 14.0591 14.0590
TSFIRMF 301,939,323.92 13.0919 +0.0027 13.0920 13.0919
TCIRMF 170,255,478.46 6.1770 +0.0882 6.1771 6.1770
TAPRMF 50,484,055.87 9.5353 +0.1581 9.5354 9.5353
TGOLDRMF 67,073,548.81 6.6223 +0.0529 6.6224 6.6223
THDRMF 178,006,826.81 10.4996 +0.1520 10.4997 10.4996
TCHRMF 94,174,657.20 9.5919 +0.0824 9.5920 9.5919
TJPRMF 47,242,767.81 11.1778 +0.1361 11.1779 11.1778
TMSRMF 38,214,878.64 9.9453 +0.1784 9.9454 9.9453
Equity Fund
TSF 367,875,242.25 34.8870 +0.4786 35.2360 34.8870
TISCOEGF 486,310,517.03 37.1488 +0.4789 37.5204 37.1488
TISCOEDF 179,184,837.14 1.3753 +0.0202 1.3892 1.3753
TCMEQF 116,174,920.36 2.8409 +0.0418 2.8694 2.8409
TISCOHD 194,039,950.89 11.6897 +0.1698 11.8067 11.6897
TISEQT15 160,700,366.92 9.3620 +0.1422 9.4557 9.3620
TISEQT17 772,269,225.20 9.3134 +0.1413 9.4066 9.3134
TISEQT18 147,843,732.68 9.3880 +0.1427 9.4820 9.3880
TISEQT19 79,630,613.01 9.3020 +0.1404 - -
TISEQT20 149,596,387.76 9.2273 +0.1395 - -
TEQDY1 14,865,877.88 9.4394 +0.1393 9.5339 9.4394
TISCOMS 518,060,537.32 13.5330 +0.2509 13.6684 13.5330
Mixed Fund
TBGF 63,646,734.20 27.2134 +0.2239 27.3496 27.2134
TBGF8020 125,007,959.06 13.1915 +0.0497 13.2246 13.1915
TISCOAGF 120,305,261.19 53.2165 +0.9028 53.4827 53.2165
TISCOFLEX 101,257,177.69 32.0508 +0.4187 32.3714 32.0508
TCMCSF 184,390,759.95 26.4565 +0.3912 26.7212 26.4565
TCHLINK1 441,032,789.73 10.6512 +0.0021 - -
TCHLINK2 106,893,311.63 10.4744 +0.0020 - -
TCHLINK3 201,061,503.24 10.1703 +0.0030 - -
TNALINK1 159,619,952.06 10.5174 +0.0023 - -
TNALINK2 224,463,189.39 10.2124 +0.0025 - -
TKRLINK1 185,765,755.48 9.9259 +0.0031 - -
TISCOB6F 108,028,917.10 9.8783 +0.0230 - -
TISCOB7F 191,192,210.08 9.4840 +0.0212 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOCID 427,313,924.21 4.8749 +0.0699 4.9238 4.8749
TGOLD 188,154,267.80 10.3330 +0.0775 10.3848 10.3330
TISCOAP 207,766,449.91 13.0779 +0.2189 13.2088 13.0779
TISCOLAF 28,581,922.90 4.8791 +0.0214 4.9280 4.8791
TISCOCH 2,432,751,509.76 8.8572 +0.0791 8.9459 8.8572
TISCOC19 583,925,120.85 7.4703 +0.0700 - -
TISCOC20 430,568,881.42 7.4634 +0.0689 - -
TISCOC21 300,460,259.58 7.4635 +0.0688 - -
TISCOC22 112,858,251.99 8.8841 +0.0810 - -
TISCOC23 17,308,794.16 10.6801 -0.0007 - -
TJREIT 523,368,307.96 9.1448 +0.0284 9.2363 9.1448
TISCOJP 2,114,975,949.01 12.7247 +0.1692 12.8520 12.7247
TISCOJP7 50,014,929.31 10.1277 +0.1325 - -
TISCONA 378,580,882.14 10.2200 +0.0840 10.3223 10.2200
TISCOKOR 132,288,385.35 9.3630 -0.0321 9.4567 9.3630
TISCOK2 105,036,642.71 8.2429 -0.0287 8.3254 8.2429
TISCOK3 205,178,718.61 8.3224 -0.0286 8.4057 8.3224
TISCOK4 327,573,915.57 8.2710 -0.0281 8.3538 8.2710
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,804,573,392.07 10.9965 +0.0016 10.9966 10.9965
Money Market Fund
TISCOSTF 2,158,775,906.58 12.3607 +0.0007 12.3608 12.3607
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2558
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 20,524,225.58 10.9651 +0.0859 10.9652 10.9651
TGHRMF 5,738,985.28 9.3907 -0.0207 9.3908 9.3907
TEURMF 1,388,249.47 10.1433 -0.0444 10.1434 10.1433
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOOIL 212,504,797.82 4.6337 +0.1051 4.6801 4.6337
TUSOIL 252,453,006.69 9.9482 +0.2874 10.0478 9.9482
TOIL6 564,866,151.08 9.4070 +0.2584 - -
TOIL7 332,183,837.91 10.8625 +0.0047 - -
TOIL8 28,231,386.49 10.4389 +0.2809 - -
TUSREIT 256,102,869.90 12.3209 +0.0908 12.4442 12.3209
TISCOUS 2,270,394,412.53 18.8554 +0.1388 19.0441 18.8554
TISCOUS3 22,041,845.49 9.9733 +0.0666 10.0731 9.9733
TISCOEU 701,236,454.61 9.9600 -0.0118 10.0597 9.9600
TISCOGY 1,018,968,187.09 10.1607 +0.0084 10.2624 10.1607
TISCOGY1 750,471,870.40 8.5125 +0.0084 8.5977 8.5125
TISCOGY3 347,958,778.39 8.4658 +0.0081 - -
TISCOGY4 214,636,865.63 8.6129 +0.0081 - -
TEUPROP 71,377,766.91 9.9734 -0.0395 10.0732 9.9734
TISCOGY5 40,054,042.87 9.7473 +0.0049 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2558
TCHSTARP 592,668,084.23 8.3381 +0.2602 8.4216 8.3381
TGHSTARP 1,267,409,379.70 8.7812 +0.0007 8.8691 8.7812
TSTARP 402,466,782.26 10.1983 +0.1113 10.3004 10.1983
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2558
TISCOAEF 44,619,127.47 3.6297 +0.0178 3.6842 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า