ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการลงทุน

 


ชื่อกองทุุน รหัสกองทุน ฟันด์แฟกท์ชีท รายงานการลงทุน ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
TISCOSTF


 
กองทุนรวมตราสารหนี้
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
TBOND1Y


 
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
TISCOFIX


 
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตร้า ซีเล็ค
TISFIXX


 
กองทุนรวมผสม
ทิสโก้ทรัพย์สมดุล 80/20
TBGF8020


 
ทิสโก้ทรัพย์สมดุล
TBGF


 
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
TCMCSF


 
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
TISCOAGF


 
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
TISCOFLEX


 
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
TINC-A


 
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
TINC-R


 
ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท (A)
TSRI-A 
ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท (R)
TSRI-R 
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5
TCHLINK5


 
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6
TCHLINK6


 
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 7
TCHLINK7


 
ทิสโก้ เจแปน ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1
TJPLINK1


 
กองทุนรวมตราสารทุน
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
TSF


 
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
TCMEQF


 
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
TISCOEDF


 
ทิสโก้ ทวีทุน
TISCOEGF


 
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
TISCOHD


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
TISCOMS


 
ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (A)
TISESG-A


 
ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (D)
TISESG-D


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
TISCODS


 
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
TISCOBIG


 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
TEQT5M1


 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
TEQT5M3


 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ทิสโก้หุ้นระยะยาวปันผล
TDLTF


 
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (A)
TISCOLTF-A


 
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (B)
TISCOLTF-B


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (A)
TMSLTF-A


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (B)
TMSLTF-B


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
TDSLTF-A


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
TDSLTF-B


 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
TSFIRMF


 
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TFIRMF-A


 
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
TFIRMF-B


 
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)

TFIRMF-P


 
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TINRMF-A


 
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TINRMF-P


 
ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TFPRMF-A


 
ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TFPRMF-P


 
ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TEGRMF-A


 
ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
TEGRMF-B


 
ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TEGRMF-P


 
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
THDRMF


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TMSRMF-A


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
TMSRMF-B


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TMSRMF-P


 
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TAPRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TCHRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
TCIRMF


ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TJPRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TEURMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TUSRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

  • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ SPDR S&P 500 ETF
  • For more information, please visit:

    www.spdrs.com

ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TGHRMF


ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TGOLDRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
TUSFIX


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
TGINC-A


ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
TGINC-R


กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
TISCOAP


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้
TISCOCH


ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
TCHSTARP


ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
TISCOCID


ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
TISCOINกองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
TISCOINA-Aทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
TISCOJP


ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
TISCOJPA


ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้
TISCOKOR


ทิสโก้ ละติน อเมริกา
TISCOLAF


ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
TISCONA


ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
TISCOEU


ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
TISCOGY


ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
TISCOUS


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
TUSEQ-UH


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

  • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ SPDR S&P 500 ETF
  • For more information, please visit:

    www.spdrs.com

ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
TSTARP


ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
TSTAR-UH


ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน TGESG
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
TISCOGEM


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
TISCOGIF-R


ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
TISCOSA


ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
TGHSTARP


ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
TISCOGC


ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
TISTECH-A


ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
TUSFIN-A

ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
TISCOC19


ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
TISCOC20


ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
TISCOC21


ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #2
TCHT5M2


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
TCTEC5M1


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
ทิสโก้ เจแปน รีท
TJREIT


ทิสโก้ ยูเอส รีท
TUSREIT


ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
TGOLD


ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
TISCOOIL


ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
TUSOIL


ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
TOIL6