ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการลงทุน

 


ชื่อกองทุุน รหัสกองทุน ฟันด์แฟกท์ชีท รายงานการลงทุน ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน
กองทุนรวม หุ้นระยะยาว
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (A)
TISCOLTF-A


 
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (B)
TISCOLTF-B


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (A)
TMSLTF-A


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (B)
TMSLTF-B


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
TDSLTF-A


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
TDSLTF-B


 
ทิสโก้หุ้นระยะยาวปันผล
TDLTF


 
กองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ
ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TEGRMF-A


 
ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
TEGRMF-B


 
ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TEGRMF-P


 
ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TFPRMF-A


 
ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TFPRMF-P


 
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TFIRMF-A


 
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
TFIRMF-B


 
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)

TFIRMF-P


 
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
TSFIRMF


 
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
TCIRMF


ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TAPRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TGOLDRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
THDRMF


 
ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TCHRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TJPRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TUSRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

  • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ SPDR S&P 500 ETF
  • For more information, please visit:

    www.spdrs.com

ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TMSRMF-A


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
TMSRMF-B


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TMSRMF-P


 
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TGHRMF


ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TEURMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

กองทุนรวม ตลาดเงิน
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
TISCOSTF


 
กองทุนรวม ตราสารแห่งทุน
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
TSF


 
ทิสโก้ ทวีทุน
TISCOEGF


 
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
TISCOEDF


 
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
TCMEQF


 
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
TISCOHD


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
TISCOMS


 
ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (A)
TISESG-A


 
ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (D)
TISESG-D


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
TISCODS


 
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
TISCOBIG


 
กองทุนรวมผสม
ทิสโก้ทรัพย์สมดุล
TBGF


 
ทิสโก้ทรัพย์สมดุล 80/20
TBGF8020


 
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
TISCOAGF


 
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
TISCOFLEX


 
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
TCMCSF


 
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5
TCHLINK5


 
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6
TCHLINK6


 
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 7
TCHLINK7


 
ทิสโก้ เจแปน ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1
TJPLINK1


 
ทิสโก้ อินคัม พลัส
TINCOME


 
ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท
TISCOSRI 
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
TISCOCID


ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
TISCOOIL


ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
TUSOIL


ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
TOIL6


ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #9
TOIL9


ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
TGOLD


ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
TISCOAP


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
TISCOUS


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
TUSEQ-UH


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

  • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ SPDR S&P 500 ETF
  • For more information, please visit:

    www.spdrs.com

ทิสโก้ ยูเอส รีท
TUSREIT


ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
TUSFIN-A

ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
TUSFIX


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ละติน อเมริกา
TISCOLAF


ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้
TISCOCH


ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
TISCOC19


ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
TISCOC20


ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
TISCOC21


ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #2
TCHT5M2


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
TCHSTARP


ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
TISCOSA


ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
TISCOGC


ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
TISCOGEM


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เจแปน รีท
TJREIT


ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
TISCOJP


ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
TJPT5M1


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
TISCOEU


ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
TISCONA


ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้
TISCOKOR


ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
TISCOGY


ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
TISCOINกองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
TISCOINA-Aทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
TSTARP


ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
TGHSTARP


ทิสโก้ ยุโรป พร็อพเพอร์ตี้
TEUPROP


ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
TSTAR-UH


ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
TISCOJPA


ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
TISCOGIF-R


ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
TISTECH-A


ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
TTECH5M1


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

กองทุนรวม ตราสารหนี้
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
TBOND1Y


 
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
TISCOFIX


 
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตร้า ซีเล็ค
TISFIXX