ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการลงทุน

 


ชื่อกองทุุน รหัสกองทุน ฟันด์แฟกท์ชีท รายงานการลงทุน ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน
กองทุนรวม หุ้นระยะยาว
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (A)
TISCOLTF-A


 
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (B)
TISCOLTF-B


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (A)
TMSLTF-A


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (B)
TMSLTF-B


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
TDSLTF-A


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
TDSLTF-B


 
ทิสโก้หุ้นระยะยาวปันผล
TDLTF


 
กองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ
ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TEGRMF-A


 
ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
TEGRMF-B


 
ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TEGRMF-P


 
ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TFPRMF-A


 
ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TFPRMF-P


 
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TFIRMF-A


 
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
TFIRMF-B


 
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)

TFIRMF-P


 
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
TSFIRMF


 
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
TCIRMF


ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TAPRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TGOLDRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
THDRMF


 
ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TCHRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TJPRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TUSRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

  • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ SPDR S&P 500 ETF
  • For more information, please visit:

    www.spdrs.com

ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TMSRMF-A


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
TMSRMF-B


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TMSRMF-P


 
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TGHRMF


ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TEURMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

กองทุนรวม ตลาดเงิน
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
TISCOSTF


 
กองทุนรวม ตราสารแห่งทุน
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
TSF


 
ทิสโก้ ทวีทุน
TISCOEGF


 
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
TISCOEDF


 
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
TCMEQF


 
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
TISCOHD


 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #15
TISEQT15


 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #17
TISEQT17


 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #18
TISEQT18


 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #19
TISEQT19


 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #20
TISEQT20


 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #24
TISEQT24


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
TISCOMS


 
ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม
TISESG-S


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
TISCODS


 
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
TISCOBIG


 
กองทุนรวมผสม
ทิสโก้ทรัพย์สมดุล
TBGF


 
ทิสโก้ทรัพย์สมดุล 80/20
TBGF8020


 
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
TISCOAGF


 
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
TISCOFLEX


 
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
TCMCSF


 
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5
TCHLINK5


 
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6
TCHLINK6


 
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 7
TCHLINK7


 
ทิสโก้ เจแปน ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1
TJPLINK1


 
ทิสโก้ อินคัม พลัส
TINCOME


 
ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท
TISCOSRI 
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
TISCOCID


ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
TISCOOIL


ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
TUSOIL


ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
TOIL6


ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #9
TOIL9


ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
TGOLD


ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
TISCOAP


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส รีท
TUSREIT


ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
TISCOUS


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
TUSFIX


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ละติน อเมริกา
TISCOLAF


ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้
TISCOCH


ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
TISCOC19


ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
TISCOC20


ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
TISCOC21


ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #22
TISCOC22


ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
TCHSTARP


ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
TISCOSA


ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
TISCOGC


ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
TISCOGEM


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เจแปน รีท
TJREIT


ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
TISCOJP


ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
TISCOEU


ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
TISCONA


ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้
TISCOKOR


ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #2
TISCOK2


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #3
TISCOK3


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #4
TISCOK4


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
TISCOGY


ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #1
TISCOGY1


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #3
TISCOGY3


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #4
TISCOGY4


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
TISCOINกองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
TSTARP


ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
TGHSTARP


ทิสโก้ ยุโรป พร็อพเพอร์ตี้
TEUPROP


ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
TSTAR-UH


ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
TUSEQ-UH


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

  • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ SPDR S&P 500 ETF
  • For more information, please visit:

    www.spdrs.com

ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
TISCOJPA


ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
TISCOGIF-R


กองทุนรวม ตราสารหนี้
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
TBOND1Y


 
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
TISCOFIX


 
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตร้า ซีเล็ค
TISFIXX