TISCO ASSET

ข่าวสารอัพเดท

14/12/2560 กิจกรรม​เปิดตัวโครงการ "TISCO Smart Retirement"

บลจ.ทิสโก้ นำโดยคุณอารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ และทีมการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดงานเปิดตัวโครงการ "TISCO Smart Retirement" ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหันมาใส่ใจการวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อให้มีชีวิตที่ดีและมีความสุขในทุกๆ วัน จนถึงวันเกษียณอายุ ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park โดยงานในวันนี้ได้มีการแนะนำให้รู้จักกับโครงการ TISCO Smart Retirement โดยคุณแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด-ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ทิสโก้ แสดงผลงานและประกาศรางวัลการประกวดหนังสั้น “แก้ ก่อน แก่” โดยได้รับเกียรติจากคุณร่มเกล้า ถมพิทักษ์ Chief Creative Officer บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด ร่วมมอบรางวัล และแชร์เรื่องราว “คนรุ่นใหม่ ต้องรอเมื่อไร ถึงเริ่มใส่ใจวางแผนเกษียณ” โดยแขกรับเชิญพิเศษ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ทิสโก้ได้เปิดบูธให้คำแนะนำในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ได้แก่ กองทุนรวม ประกัน และสินเชื่อ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลมากมาย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี​จากผู้เข้าร่วมงาน​​

นอกจากนี้ ประกาศรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น "แก้ ก่อน แก่" บลจ.ทิสโก้ จัดโครงการประกวดหนังสั้น "แก่ ก่อน แก่" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นและเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่นใหม่ ให้เห็นความสำคัญของการวางแผนการออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด โดยระยะเวลาของโครงการประกวดเริ่มตั้งแต่ 22 สิงหาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 และมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 170,000 บาท และสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโอกาสฝึกงานกับบริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด เอเจนซี่ชั้นนำของไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ และมีประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี ในการให้บริการด้านงานโฆษณาแบบครบวงจร

ในการประกวดครั้งนี้ มีนิสิต/นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 31 ผลงาน จาก 15 สถาบัน และได้รับเกียรติจากคุณร่มเกล้า ถมพิทักษ์ Chief Creative Officer บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด เป็นผู้ร่วมตัดสินการประกวดร่วมกับผู้บริหารของบลจ.ทิสโก้ ได้แก่ คุณอารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ คุณแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด-ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณสารัชห์ ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษาผู้ลงทุน-ธุรกิจกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล คุณพงศ์สุพัฒน์ ศุภศิริสินธุ์ หัวหน้าสายปฏิบัติการ และคุณนาถฤดี ศิวะบุตร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนิเทศน์สัมพันธ์ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป

โดยผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีมเล่าก๊ก จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Ginger bell จากมหาวิทยาลัยราชภฏจันทรเกษม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมตู้จิ๋วบายจิวจิว จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม วันเจียม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูผลงานน้องๆ ได้ที่ Facebook : TISCO Smart Retirement


Back