TISCO ASSET

ข่าวสารอัพเดท

7/05/2561 ​ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกและการประชุมคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 256​1​

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกและการประชุมคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 256​1​ บลจ.ทิสโก้ นำโดยคุณแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และทีมการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัด "ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกและประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 256​1​" ​​เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน​ ​รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนปี 25​60​ ขอมติแก้ไขเเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุน แก้ไขข้อบังคับกองทุนหลัก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนปี 2561 ​โดยได้รับเกียรติจากคุณคุณสมชาย อภิสิทธิวาณิช บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ​​มาเป็นประธานที่ประชุม นอกจากนี้ทิสโก้ได้เปิดบูธแนะนำการลงทุนในกองทุนรวม และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม​ด้วย ณ ห้อง Plenary Hall ​1​ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่

 

 


Back