/
/
/
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพัน

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (TINRMF) กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TUSRMF) กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล  เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TGHRMF) กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TNASDAQRMF) และกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TGQUALITYRMF) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันของกองทุนดังกล่าว โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1.การเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดลงทุนผ่านบริษัทนายจ้าง (Class B)รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ โดยการมอบอํานาจให้บริษัทนายจ้างทําหน้าที่ในการส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ลงทุน และนําส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลงทุนผ่านบริษัทนายจ้าง (Class B) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป โดยจะแจ้งรายละเอียดของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

2.การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและข้อผูกพันรูปแบบใหม่ และข้อความมาตรฐานของระบบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงปรับปรุงข้อความเงื่อนไขในการเลิกกองทุนให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564และแก้ไขในส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวมให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 ภาคผนวก 8

พร้อมกันนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (TINRMF) จาก ชนิดหน่วยลงทุน A (TINRMF-A) และชนิดหน่วยลงทุน PVD (TINRMF-P) เป็น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TINRMF-A) และชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TINRMF-P)

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 


ดาวน์โหลดเอกสารตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
TGHRMF
TGQUALITYRMF
TINRMF
TNASDAQRMF
TUSRMF

                                                                                                                                                                             

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

Scroll to Top
บริการออนไลน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

  • คุกกี้ที่จำเป็น

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก