TISCO ESU Morning View ประจำวันที่ 21 พ.ย. 66
Summary
  • ไทย: GDP ไทยไตรมาสสามขยายตัว +1.5% YoY ต่ำกว่าตลาดคาด ด้านการใช้จ่ายภาครัฐจะเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจในปี 2024F 

  • ตลาด: นักเก็งกำไรพลิกเป็นฝั่งขายสุทธิสัญญาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลัง Bond yield ลดลงต่ำกว่า 4.5% 

Today’s Data Releases
  • สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) เดือน ต.ค. 

Upcoming Events
  • (26 พ.ย.) การประชุมของกลุ่ม OPEC และพันธมิตร หรือ OPEC+ (OPEC and Non-OPEC Ministerial Meeting: ONOMM) ครั้งที่ 36 และการประชุมย่อยในระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม OPEC (Joint Ministerial Monitoring Committee: JMMC) ครั้งที่ 51 ซึ่งคาดว่าจะมีเพียงการรายงานเพื่อทบทวนอัตราการผลิตน้ำมันดิบของประเทศสมาชิกในระหว่างเดือน ก.ย.-ต.ค. 2023 เทียบกับปริมาณโควต้า และคาดว่าจะมีการลงมติยืนยันการคงระดับเป้าหมายการผลิตน้ำมันดิบทั้งอย่างเป็นทางการ (Official quota) และการปรับลดการผลิตเพิ่มเติมโดยสมัครใจของสมาชิกบางประเทศ (Quasi-official quota) ไปจนถึงสิ้นปี 2024 นอกจากนี้ คาดว่าจะต้องเห็นมาตรการลดการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจ (Unilateral voluntary cut) ปริมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันของซาอุดีอาระเบียถูกยกเลิกไปก่อน จึงจะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงโควต้าในระดับกลุ่ม OPEC+ ได้ 

  • (29 พ.ย.) คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.50% ตามเดิม อิงจากการประชุมในรอบก่อนที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันนั้นเหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบการเงินในระยะยาว แต่จะยังรักษาท่าทีให้เข้มงวด เนื่องจาก กนง. มองความเสี่ยงด้านสูงของเงินเฟ้อในปีหน้าว่ายังคงมีอยู่ จากนโยบายกระตุ้นทางด้านการคลังที่จะเพิ่มขึ้นและการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมัน รวมถึงภัยแล้ง ดังนั้น หากรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะ ประกอบกับเกิดการเร่งตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญเป็นระยะเวลานาน จนทำให้เกิดความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจจะกลับมาเร่งตัวเกินกรอบเป้าหมายของ กนง. ได้อีกครั้ง การกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งยังมีความเป็นไปได้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว