TISCO ASSET

ข่าวสารอัพเดท

กิจกรรม “ชีวิตดี๊ดี แฮปปี้ 55+” ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ สร้างสุขได้หลังเกษียณ รอบที่ 2

จากเสียงตอบรับที่ดียิ่งจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมรอบแร​ก ที่ได้​รับ​ทั้งความรู้คู่ความสนุกตลอดทั้งงาน บลจ.ทิสโก้ นำโดยคุณอารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ คุณแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และทีมการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดกิจกรรมนี้อีกครั้ง ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ กิจกรรมเริ่มด้วยการบรรยายพิเศษ “สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ” โดยอาจารย์ปรานี สุขศรี ผู้อำนวยการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง ช่วงที่สองเสวนา “ทางเลือกการลงทุนและการบริหารเงินหลังเกษียณ” โดยคุณแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล และคุณกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจประกันภัยธนกิจ และช่วงสุดท้ายเป็น Workshop “ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์หลังเกษียณ” ที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามไลฟ์สไตล์ ได้แก่ 1. สำหรับผู้รักการดูแลสุขภาพ “กินอย่างไร สดใส ไกลโรค” โดยคุณไกร มาศภิมล นักโภชนวิทยา ที่ปรึกษามูลนิธิการแพทย์ทางเลือก ประเทศไทย ที่มาแนะนำการเลือกกินเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามวัย และเคล็ดลับโภชนาการต้านโรค 2. สำหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจเล็กๆ “การทำธุรกิจออนไลน์” โดยคุณศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีเว็บ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เจ้าของธุรกิจออนไลน์ ที่มาให้คำแนะนำการเริ่มต้นการทำธุรกิจออนไลน์ นอกจากนี้ทางทิสโก้ได้เปิดบูธให้คำแนะนำการลงทุนผ่านกองทุนรวม และประกัน รวมทั้งมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกและลุ้นรางวัล ได้แก่ รางวัลการแต่งกายตามธีม “ย้อนยุค” และรางวัลยอด Like สูงสุด จากการถ่ายรูปและแชร์บน Facebook ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน


Back