/
/
/
/
ทำความรู้จักกับกองทุนลดหย่อนภาษีใหม่ ThaiESG จะช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยได้แค่ไหน?

ทำความรู้จักกับกองทุนลดหย่อนภาษีใหม่ ThaiESG จะช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยได้แค่ไหน?

     ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกระทรวงการคลังได้มีการหารือกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ในการจัดตั้งกองทุนใหม่ คือ กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund : Thai ESG) ซึ่งจะลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ของบริษัทในไทยที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และกองทุนดังกล่าวยังถือเป็นกองทุนลดหย่อนภาษีใหม่ โดยหนึ่งในเหตุผลของการจัดตั้งกองทุน คือ ต้องการส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นไทย และสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนทำธุรกิจโดยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นบริษัท ESG มากขึ้น

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของ Thai ESG

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund : Thai ESG) เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (ESG) และสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่ปี 2566 (ยื่นภาษีในปี 2567)

     โดยรายละเอียดและเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีของกองทุน Thai ESG มีดังนี้

     1) กองทุนมีการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหุ้นยั่งยืนและตราสารหนี้ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

     2) ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุน Thai ESG ในอัตราไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่นำไปรวมกับวงเงินของกองทุน SSF, RMF และหมวดการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณอื่น ๆ ที่ได้วงเงินลดหย่อนภาษีรวมกันสูงสุดไม่เกิด 500,000 บาท

     3) ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน โดยสามารถเริ่มซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่ปี 2566 – 31 ธ.ค. 2575 โดยไม่มีขั้นต่ำและไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ

     4) การขายหน่วยลงทุน Thai ESG ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับมารวมคำนวณภาษีเงินได้ หากถือครบเงื่อนไขขั้นต่ำ 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ

กองทุนลดหย่อนภาษีของไทยในอดีตมีผลกระทบต่อ SET Index ขนาดไหน

     หลังจากตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา กองทุนที่นักลงทุนสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้เปลี่ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นไทย มาเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Funds : SSF) ที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ใดก็ได้ ทำให้หลายคนให้เหตุผลในการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นเพราะไม่มีเม็ดเงินจากนักลงทุนที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในกองทุน LTF เข้ามาซื้อหุ้นไทยเหมือนที่ผ่านมา โดยในอดีตกองทุน LTF จะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นไทยประมาณปีละ 2 หมื่นกว่าล้านบาท

     ซึ่งพบว่าผลตอบแทนของ SET Index ในช่วงที่ยังมีกองทุน LTF (ในช่วงระหว่างเดือนส.ค. 2004 ถึง 31 ธ.ค. 2019) ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 193.8% โดยในช่วงต้นของการลงทุนใน LTF ที่มีเงื่อนไขการถือครอง 5 ปีปฏิทิน (ปี 2004 -2015) SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 139.5% และในช่วงหลังที่ LTF มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขถือครองเพิ่มขึ้นเป็น 7 ปีปฏิทิน (ปี 2016-2019) SET Index ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ราว 22.7%

     สำหรับกองทุนที่มาทดแทน LTF คือกองทุน SSF นั้นมี 2 ประเภทคือกองทุน SSF ธรรมดาที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ใดก็ได้ซึ่งลงทุนได้ตั้งแต่ปี 2020 – 2024 และกองทุน SSFX ที่เป็นกองทุนพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยพยุงหุ้นไทยในช่วงที่ปรับตัวลดลงมาแรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยสามารถลงทุนได้แค่ช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย – 30 มิ.ย. 2020 และทุกกองทุนต้องมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นไทยเท่านั้น ซึ่งผลตอบแทนของ SET Index ในช่วงที่มีกองทุน SSFX ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ราว 21.1% ขณะที่กองทุน SSF ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาจนถึงปัจจุบัน (17 พ.ย 2023) SET Index สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 28% ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะดัชนี SET Index ในช่วงเริ่มต้นเดือนเมษายนนั้นอยู่ที่ระดับราว 1,105 จุดเท่านั้น เนื่องจากตลาดยังคงได้รับผลกระทบจากช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของ COVID-19

     ด้านเม็ดเงินลงทุนที่มาจากกองทุน SSF นั้นพบว่ากองทุน SSFX ที่เปิดให้ลงทุนได้เพียงแค่ช่วง 3 เดือนเท่านั้นมีเม็ดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 8,885 ล้านบาท โดยเงื่อนไขการลงทุนคือสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท โดยไม่ต้องนำไปรวมกับกองทุน RMF, SSF แบบธรรมดาและกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ ส่วนกองทุน SSF แบบธรรมดา มีขนาดทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2022 ราว 50,000 ล้านบาท โดยเป็นกองทุนหุ้นไทยที่จัดอยู่ในหมวด Equity Large-Cap ราว 15,000 ล้านบาท

     สภาธุรกิจตลาดทุนไทยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าตลาดหุ้นไทยจากกองทุน Thai ESG ในปีแรกราว 10,000 ล้านบาท ซึ่งกองทุนน่าจะสามารถจัดตั้งและเปิดให้นักลงทุน ลงทุนได้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ซึ่งถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมา หากย้อนกลับไปดูสถิติจากกองทุน LTF เฉลี่ยรายเดือนตั้งแต่ปี 2005 – 2019 เดือน ธ.ค. คือเดือนที่มีเม็ดเงินไหลเข้ามากองทุนมากที่สุดราวเกือบ 20,000 ล้านบาท

     แต่เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีของ LTF ที่สามารถใช้สิทธิได้มากกว่า คือสูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท นั่นก็หมายความว่าถึงแม้กองทุน Thai ESG จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเท่ากับหรือมากกว่ากองทุน LTF แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เม็ดเงินที่ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยก็อาจจะไม่เท่ากับช่วงที่มีกองทุน LTF

     อย่างไรก็ดีในช่วงปี 2023 ที่ผ่านมามีปัจจัยลบจากทั้งภายนอกและภายในกดดันตลาดหุ้นไทยให้ปรับตัวลดลง และเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่สร้างผลตอบแทนติดลบมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ดังนั้นอย่างน้อยการเกิดขึ้นของกองทุน Thai ESG ก็น่าจะช่วยให้ตลาดหุ้นไทยสามารถฟื้นขึ้นได้บ้างในช่วงเดือนสุดท้ายของปี และยังน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหุ้นไทยได้อีกในระยะยาว

ที่มา: Morningstar Direct, SET, Thansettakij, Prachachat, Bangkokbiznews, Thairath

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

Scroll to Top
บริการออนไลน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

  • คุกกี้ที่จำเป็น

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก