/
/
/
/
TISCO ESU Morning View ประจำวันที่ 28 ก.พ. 67

TISCO ESU Morning View ประจำวันที่ 28 ก.พ. 67

/
/
/
/
TISCO ESU Morning View ประจำวันที่ 28 ก.พ. 67

TISCO ESU Morning View ประจำวันที่ 28 ก.พ. 67

Summary

 • (เดือน ก.พ.) ติดตามการเจรจาของวุฒิสมาชิกและสภาผู้แทนราษฏรระหว่างทั้งสองพรรคในการบรรลุข้อตกลงทางการคลังเพื่อหลีกเลี่ยง Government Shutdown ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านร่างฯ งบประมาณชั่วคราวไปแล้วในวันที่ 18 ม.ค. ในวงเงินเกี่ยวกับการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและบริการความปลอดภัยด้านอาหารและยา (ประมาณ 20% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 มี.ค. ขณะที่วงเงินอื่นๆ อาทิ กลาโหม, พาณิชย์ และอื่นๆ (ราว 80% ของงบประมาณทั้งหมด) จะครบกำหนดที่เคยได้รับการอนุมัติให้ยืดเวลาชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 8 มี.ค. 2024 
 • (1 และ 8 มี.ค.) ติดตามการเจรจาของวุฒิสมาชิกและสภาผู้แทนราษฏรระหว่างทั้งสองพรรคในการบรรลุข้อตกลงทางการคลังเพื่อหลีกเลี่ยง Government Shutdown ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านร่างฯ งบประมาณชั่วคราวไปแล้วในวันที่ 18 ม.ค. ในวงเงินเกี่ยวกับการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและบริการความปลอดภัยด้านอาหารและยา (ประมาณ 20% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 มี.ค. ขณะที่วงเงินอื่นๆ อาทิ กลาโหม, พาณิชย์ และอื่นๆ (ราว 80% ของงบประมาณทั้งหมด) จะครบกำหนดที่เคยได้รับการอนุมัติให้ยืดเวลาชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 8 มี.ค. 2024 
 • (ต้นเดือน มี.ค.) พิจารณามาตรการ Voluntary Cut ชั่วคราว คาดว่าประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมมาตรการปรับลดการผลิตเพิ่มเติมโดยสมัครใจสำหรับไตรมาส 1/2024 (ตกลงกันในการประชุมเมื่อเดือน พ.ย. 2023) จะประกาศขยายระยะเวลาออกไปจนถึงไตรมาส 2/2024 สอดคล้องกับมุมมองของตลาด ที่นักวิเคราะห์จำนวน 14 จาก 17 สำนักในแบบสอบถามโดย Bloomberg มองว่า OPEC จะขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าว 
 • (ต้นเดือน มี.ค.) ติดตามการประชุม NPC ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางของเศรษฐกิจสำหรับปี 2024 โดยเรามองว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงมุ่งเน้นให้จีนเติบโตอย่างมีคุณภาพ (High-quality Development) และจะตั้งเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2024F ไม่สูงกว่าไปปี 2023 ที่ “ราว 5%” และเรายังคงให้น้ำหนักในกรณีที่จีนจะยังคงมุ่งเน้นกับการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินควบคู่กันไป 
 • (5 มี.ค.) ติดตามผลการเลือกตั้งขั้นต้นในกว่า 16 รัฐและดินแดน หลังนางนิกกี เฮลีย์ ประกาศยังไม่ถอนตัวจากศึกตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของพรรค Republican ไปจนถึงวัน Super Tuesday เป็นอย่างน้อย จึงคาดว่าการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกันในหลายรัฐ ณ วันดังกล่าวจะเป็นศึกชี้ชะตาตัวแทนจาก Republican โดยเราคาดว่าท้ายที่สุดแล้วอดีต ปธนฯ โดนัลด์ ทรัมป์ น่าจะเป็นผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Republican ให้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับ โจ ไบเดน ในศึกการเลือกตั้งทั่วไป เดือน พ.ย. นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

 • ยูโรโซน: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) อย่างเป็นทางการ เดือน ก.พ.  
 • สหรัฐฯ: รายงานปริมาณการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MBA Mortgage Applications) สิ้นสุดสัปดาห์ ณ วันที่ 23 ก.พ.

Upcoming Events

 • (เดือน ก.พ.) ติดตามการเจรจาของวุฒิสมาชิกและสภาผู้แทนราษฏรระหว่างทั้งสองพรรคในการบรรลุข้อตกลงทางการคลังเพื่อหลีกเลี่ยง Government Shutdown ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านร่างฯ งบประมาณชั่วคราวไปแล้วในวันที่ 18 ม.ค. ในวงเงินเกี่ยวกับการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและบริการความปลอดภัยด้านอาหารและยา (ประมาณ 20% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 มี.ค. ขณะที่วงเงินอื่นๆ อาทิ กลาโหม, พาณิชย์ และอื่นๆ (ราว 80% ของงบประมาณทั้งหมด) จะครบกำหนดที่เคยได้รับการอนุมัติให้ยืดเวลาชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 8 มี.ค. 2024 
 • (1 และ 8 มี.ค.) ติดตามการเจรจาของวุฒิสมาชิกและสภาผู้แทนราษฏรระหว่างทั้งสองพรรคในการบรรลุข้อตกลงทางการคลังเพื่อหลีกเลี่ยง Government Shutdown ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านร่างฯ งบประมาณชั่วคราวไปแล้วในวันที่ 18 ม.ค. ในวงเงินเกี่ยวกับการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและบริการความปลอดภัยด้านอาหารและยา (ประมาณ 20% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 มี.ค. ขณะที่วงเงินอื่นๆ อาทิ กลาโหม, พาณิชย์ และอื่นๆ (ราว 80% ของงบประมาณทั้งหมด) จะครบกำหนดที่เคยได้รับการอนุมัติให้ยืดเวลาชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 8 มี.ค. 2024 
 • (ต้นเดือน มี.ค.) พิจารณามาตรการ Voluntary Cut ชั่วคราว คาดว่าประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมมาตรการปรับลดการผลิตเพิ่มเติมโดยสมัครใจสำหรับไตรมาส 1/2024 (ตกลงกันในการประชุมเมื่อเดือน พ.ย. 2023) จะประกาศขยายระยะเวลาออกไปจนถึงไตรมาส 2/2024 สอดคล้องกับมุมมองของตลาด ที่นักวิเคราะห์จำนวน 14 จาก 17 สำนักในแบบสอบถามโดย Bloomberg มองว่า OPEC จะขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าว 
 • (ต้นเดือน มี.ค.) ติดตามการประชุม NPC ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางของเศรษฐกิจสำหรับปี 2024 โดยเรามองว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงมุ่งเน้นให้จีนเติบโตอย่างมีคุณภาพ (High-quality Development) และจะตั้งเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2024F ไม่สูงกว่าไปปี 2023 ที่ “ราว 5%” และเรายังคงให้น้ำหนักในกรณีที่จีนจะยังคงมุ่งเน้นกับการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินควบคู่กันไป 
 • (5 มี.ค.) ติดตามผลการเลือกตั้งขั้นต้นในกว่า 16 รัฐและดินแดน หลังนางนิกกี เฮลีย์ ประกาศยังไม่ถอนตัวจากศึกตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของพรรค Republican ไปจนถึงวัน Super Tuesday เป็นอย่างน้อย จึงคาดว่าการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกันในหลายรัฐ ณ วันดังกล่าวจะเป็นศึกชี้ชะตาตัวแทนจาก Republican โดยเราคาดว่าท้ายที่สุดแล้วอดีต ปธนฯ โดนัลด์ ทรัมป์ น่าจะเป็นผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Republican ให้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับ โจ ไบเดน ในศึกการเลือกตั้งทั่วไป เดือน พ.ย. นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

 • ไทย: ส่งออก ม.ค. +10% YoY ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สอดคล้องกับทิศทางการค้าโลกที่เริ่มฟื้นตัว และผลของฐานที่ต่ำในปีที่แล้ว ขณะที่ดุลการค้าพลิกขาดดุลสุทธิ จากการนำเข้าที่ยังสูงต่อเนื่อง

Today’s Data Releases

 • ยูโรโซน: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) อย่างเป็นทางการ เดือน ก.พ.  
 • สหรัฐฯ: รายงานปริมาณการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MBA Mortgage Applications) สิ้นสุดสัปดาห์ ณ วันที่ 23 ก.พ.

Upcoming Events

 • (เดือน ก.พ.) ติดตามการเจรจาของวุฒิสมาชิกและสภาผู้แทนราษฏรระหว่างทั้งสองพรรคในการบรรลุข้อตกลงทางการคลังเพื่อหลีกเลี่ยง Government Shutdown ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านร่างฯ งบประมาณชั่วคราวไปแล้วในวันที่ 18 ม.ค. ในวงเงินเกี่ยวกับการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและบริการความปลอดภัยด้านอาหารและยา (ประมาณ 20% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 มี.ค. ขณะที่วงเงินอื่นๆ อาทิ กลาโหม, พาณิชย์ และอื่นๆ (ราว 80% ของงบประมาณทั้งหมด) จะครบกำหนดที่เคยได้รับการอนุมัติให้ยืดเวลาชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 8 มี.ค. 2024 
 • (1 และ 8 มี.ค.) ติดตามการเจรจาของวุฒิสมาชิกและสภาผู้แทนราษฏรระหว่างทั้งสองพรรคในการบรรลุข้อตกลงทางการคลังเพื่อหลีกเลี่ยง Government Shutdown ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านร่างฯ งบประมาณชั่วคราวไปแล้วในวันที่ 18 ม.ค. ในวงเงินเกี่ยวกับการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและบริการความปลอดภัยด้านอาหารและยา (ประมาณ 20% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 มี.ค. ขณะที่วงเงินอื่นๆ อาทิ กลาโหม, พาณิชย์ และอื่นๆ (ราว 80% ของงบประมาณทั้งหมด) จะครบกำหนดที่เคยได้รับการอนุมัติให้ยืดเวลาชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 8 มี.ค. 2024 
 • (ต้นเดือน มี.ค.) พิจารณามาตรการ Voluntary Cut ชั่วคราว คาดว่าประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมมาตรการปรับลดการผลิตเพิ่มเติมโดยสมัครใจสำหรับไตรมาส 1/2024 (ตกลงกันในการประชุมเมื่อเดือน พ.ย. 2023) จะประกาศขยายระยะเวลาออกไปจนถึงไตรมาส 2/2024 สอดคล้องกับมุมมองของตลาด ที่นักวิเคราะห์จำนวน 14 จาก 17 สำนักในแบบสอบถามโดย Bloomberg มองว่า OPEC จะขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าว 
 • (ต้นเดือน มี.ค.) ติดตามการประชุม NPC ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางของเศรษฐกิจสำหรับปี 2024 โดยเรามองว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงมุ่งเน้นให้จีนเติบโตอย่างมีคุณภาพ (High-quality Development) และจะตั้งเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2024F ไม่สูงกว่าไปปี 2023 ที่ “ราว 5%” และเรายังคงให้น้ำหนักในกรณีที่จีนจะยังคงมุ่งเน้นกับการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินควบคู่กันไป 
 • (5 มี.ค.) ติดตามผลการเลือกตั้งขั้นต้นในกว่า 16 รัฐและดินแดน หลังนางนิกกี เฮลีย์ ประกาศยังไม่ถอนตัวจากศึกตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของพรรค Republican ไปจนถึงวัน Super Tuesday เป็นอย่างน้อย จึงคาดว่าการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกันในหลายรัฐ ณ วันดังกล่าวจะเป็นศึกชี้ชะตาตัวแทนจาก Republican โดยเราคาดว่าท้ายที่สุดแล้วอดีต ปธนฯ โดนัลด์ ทรัมป์ น่าจะเป็นผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Republican ให้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับ โจ ไบเดน ในศึกการเลือกตั้งทั่วไป เดือน พ.ย. นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

Scroll to Top
บริการออนไลน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก