TISCO ESU Morning View ประจำวันที่ 13 ก.พ. 67
Summary
  • ตลาด: นักเก็งกำไรยังคงอยู่ในแนวโน้มขายสุทธิค่าเงินยูโร (EUR) จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอและปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยืดเยื้อ 

Today’s Data Releases
  • ไทย: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) เดือน ม.ค.  

  • สหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค. 

Upcoming Events
  • (24 ก.พ.) ติดตามผลการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐ South Carolina ซึ่งคาดว่าจะเป็นศึกชี้ชะตาตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรค Republican โดยเราคาดว่าอดีต ประธานาธิบดี Donald Trump น่าจะเป็นตัวเต็งผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Republican ให้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับ Joe Biden ในศึกการเลือกตั้งทั่วไป เดือน พ.ย. นี้ 

  • (เดือน ก.พ.) ติดตามการเจรจาของวุฒิสมาชิกและสภาผู้แทนราษฏรระหว่างทั้งสองพรรคในการบรรลุข้อตกลงทางการคลังเพื่อหลีกเลี่ยง Government Shutdown ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านร่างฯ งบประมาณชั่วคราวไปแล้วในวันที่ 18 ม.ค. ในวงเงินเกี่ยวกับการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและบริการความปลอดภัยด้านอาหารและยา (ประมาณ 20% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 มี.ค. ขณะที่วงเงินอื่นๆ อาทิ กลาโหม, พาณิชย์ และอื่นๆ (ราว 80% ของงบประมาณทั้งหมด) จะครบกำหนดที่เคยได้รับการอนุมัติให้ยืดเวลาชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 8 มี.ค. 2024

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว