โครงการออมเบอร์ 5

ออมเงิน แบบคนมีสุขต้อง 555

ออมเบอร์ 5 กับ บลจ.ทิสโก้ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ!​

รับ หน่วยลงทุนกองทุนหุ้นไทย TSF-A มูลค่า 500 บาท​
เมื่อเปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรกกับ
บลจ.ทิสโก้ พร้อมลงทุนครบตามเงื่อนไข

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรกผ่าน TISCO My Funds และมียอดเงินลงทุนตามเงื่อนไขที่ 1 และ 2 เท่านั้น จะได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) มูลค่า 500 บาท ​

  • - เงื่อนไขที่ 1 เมื่อเปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรกกับบลจ.ทิสโก้ ผ่าน TISCO My Funds และมียอดเงินลงทุนในกองทุนรวม มูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป/คำสั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 (ยกเว้นกองทุน SSF และ RMF ไม่เข้าร่วม) 

  • - เงื่อนไขที่ 2 เมื่อมียอดเงินลงทุนในกองทุน TSF-A แบบแผนการลงทุนสม่ำเสมอ (DCA) ผ่าน eInvest มูลค่า 500 บาทขึ้นไป/เดือน เริ่มลงทุน DCA ครั้งแรกภายใน 29 ธันวาคม 2566 และลงทุน DCA ต่อเนื่องครบ 12 เดือนภายใน 30 ธันวาคม 2567

  • ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายกองทุนหลายบัญชี บริษัทจะพิจารณาทุกบัญชีในการรับของกำนัล 1 สิทธิ/1 ท่านเท่านั้น บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุน TSF-A ให้แก่ลูกค้าภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น​

  • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนบลจ.ทิสโก้ และบัญชีมีสถานะปกติ ลูกค้านิติบุคคล ลูกค้าที่ซื้อขายแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) หรือลูกค้าที่ไม่ได้เปิดบัญชีผ่าน TISCO My Funds และรายการคำสั่งซื้อกองทุนที่ไม่ใช่แบบแผนการลงทุนสม่ำเสมอ (DCA) ผ่าน eInvest หรือมีการลงทุนไม่ครบ 12 เดือนต่อเนื่องจะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้​

  • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันของบริษัทได้ ​

  • ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน​

สนใจลงทุน เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจากบลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่