บลจ.ทิสโก้ผู้นำด้านการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ทิสโก้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายแรกของประเทศไทย  โดยเริ่มให้บริการในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512  จนถึงปัจจุบัน  ฐานลูกค้าของทิสโก้ครอบคลุมกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการผลิต และภาคบริการ 

  ทิสโก้ได้มุ่งเน้นการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่สมาชิกของกองทุน อีกทั้งความเป็นเลิศในคุณภาพการบริการ มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและมีความทันสมัย จึงสามารถคงความเป็นผู้นำในธุรกิจการจัดการบริหารเงินภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ทิสโก้ยังครองตำแหน่งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั้นนำที่มีบริษัทนายจ้างให้ความไว้วางใจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจนถึงปัจจุบัน

  บริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายแรก
  มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
  มากกว่า 54 ปี

  หนึ่งในบริษัทที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารสูงสุด
  ขนาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ
  มากกว่า 262,000 ล้านบาท

  มีลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกให้บริหารกองทุนมากที่สุด
  จำนวนบริษัทนายจ้างกว่า 5,300 บริษัท
  จำนวนสมาชิกกว่า 576,000 ราย

  ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2567

  บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สัมมนาและกิจกรรม

  PVD Freedom

  จัดการกองทุนให้ดีมีเป้าหมาย แก่ไปจะได้มีเงินก้อนโต
  ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  โดยบลจ. ทิสโก้ ครบทุกเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการวางแผนเพื่อการเกษียณ

  เลือกแผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
  ยังไงให้เหมาะกับตัวเอง

  จะลงทะเบียน เช็คยอดเงิน เช็คสัดส่วนเงินลงทุน ก็ง่าย หรือจะดาวน์โหลดรายงานก็ได้ แถมมีเครื่องมือวางแผนเกษียณให้ด้วยนะ โดยบลจ. ทิสโก้ ครบทุกเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการวางแผนเพื่อการเกษียณ

  Line Connect by TISCO PVD จะเช็คยอดเงิน
  เช็คสัดส่วนเงินกองทุน หรือดาวน์โหลดรายงาน ก็ง่าย

  จะลงทะเบียน เช็คยอดเงิน เช็คสัดส่วนเงินลงทุน ก็ง่าย หรือจะดาวน์โหลดรายงานก็ได้ แถมมีเครื่องมือวางแผนเกษียณให้ด้วยนะ โดยบลจ. ทิสโก้ ครบทุกเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการวางแผนเพื่อการเกษียณ

  สนใจจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือพิจารณาเลือกบริษัทจัดการกองทุน

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  02 633 6161  หรืออีเมล์ tasset_pvd@tisco.co.th