PVD ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด!!
PVD ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด!!
จริงอยู่ที่ว่า การออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“PVD”) เป็นภาคสมัครใจ ซึ่งลูกจ้างเลือกที่จะออมและลงทุนผ่าน PVD ได้ แต่ดูทรงแล้ว ในปัจจุบัน “PVD ไม่น่าจะใช่ทางเลือก แต่กลับเป็นทางรอดของพวกเราทุกคน” ไปดูกันว่า PVD ช่วยให้พวกเรารอดยังไงบ้าง

1. รอดเมื่อเกษียณ

เชื่อหรือไม่ว่า...มนุษย์เงินเดือนที่ไม่ใช่สมาชิก PVD หลายต่อหลายคน มีชีวิตที่ลำบากหลังเกษียณ เพราะไม่มีเงินเก็บ หรือเก็บเงินได้เพียงน้อยนิด ต่างกับสมาชิก PVD ส่วนใหญ่ ที่มีเงินออมก้อนโต และมีชีวิตที่สุขสบายหลังเกษียณ

ที่ต่างกันแบบนี้ ก็เพราะว่าสมาชิก PVD ได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกเดือน แถมมีนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มทุกเดือนอีกด้วย ยิ่งใครที่ออมเต็ม Max 15% ของเงินเดือนตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆ  และเลือกทางเลือก/นโยบายการลงทุนที่ลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นทั้งในและต่างประเทศ ตามระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว บอกเลย...ได้เห็นเงินออมหลักล้านแน่นอนจ้า 

2. รอดเมื่อต้องออกจากงานแบบไม่คาดฝัน

คงไม่มีใครอยากออกจากงานแบบไม่คาดฝัน แต่ถ้าเราโชคร้ายที่ต้องออกจากงานโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างอย่างในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือในกรณีที่กลายเป็นผู้ทุพพลภาพไม่สามารถทำงานต่อไปได้ PVD นี่แหละเป็นแหล่งเงินที่สำคัญที่จะช่วยประคับประคองและช่วยให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวรอดมาได้ในช่วงเวลาที่วิกฤตินั่นเอง

3. รอดเรื่องภาษี

พอพูดถึงคำว่ารอดเรื่องภาษี เราไม่ได้หมายถึง การเลี่ยงภาษีหรือหนีภาษีแน่นอน แต่รอดภาษีนั้น หมายความว่า การลงทุนใน PVD เป็นตัวช่วยทำให้เราสามารถประหยัดภาษีด้วยการลดหย่อนและยกเว้นภาษีถึง 3 ต่อ 

ต่อที่ 1 

เงินสะสมที่เราจ่ายเข้ากองทุนทุกเดือน นำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามจริงสูงสุดถึง 500,000 บาทต่อปีเลยนะ ทั้งนี้ วงเงิน 500,000 บาท นับรวมเงินที่ซื้อกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ ได้แก่ กองทุน RMF กองทุน SSF ประกันแบบบำนาญ เงินสะสมเข้ากองทุน กบข.  และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

ต่อที่ 2

ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนใน PVD ทุกประเภท เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล กำไรจากขายหลักทรัพย์ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีเลยทั้งจำนวน 

ต่อที่ 3

เมื่อออกจากงานโดยที่ครบเงื่อนไข อายุตัวครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วอย่างน้อย 5 ปีต่อเนื่องกัน หรือ ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต เงิน PVD ได้รับยกเว้นภาษี เรียกได้ว่า ได้รับเงิน PVD ไปเต็มๆ ไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียว

ในเมื่อ PVD ช่วยให้เรารอดได้ขนาดนี้ แล้วจะไม่ออมใน PVD ได้ยังไง มาออมเต็ม Max 15% กันไปเลย แล้วเพื่อนก็จะได้มีเงินเก็บก้อนโต แล้วก็จะได้มีความสุขทุกวันยันเกษียณเลยครับ

เพื่อนๆ สามารถติดตามสาระดีๆ และข้อมูลข่าวสารด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนได้ที่ TISCOSmart Retirement Facebook : TISCO  #สุขทุกวันยันเกษียณ #Smartretirement  #FreedombyTISCOPVD #PVDmember