ของขวัญกล่องใหญ่ส่งท้ายปี กองทุน Thai ESG ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 100,000 บาท
ของขวัญกล่องใหญ่ส่งท้ายปี กองทุน Thai ESG ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 100,000 บาท

ภายในเดือนธันวาคม 2566 นี้ เพื่อนๆ จะได้พบกับของขวัญกล่องใหญ่ส่งท้ายปี ที่มีชื่อว่า “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund : Thai ESG)” ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะยาว และมีเป้าหมายลงทุนในบริษัทที่มีแนวคิดการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน ที่มีการคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ “ESG”

ซึ่ง Thai ESG เป็นกองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาวที่สามารถลงทุนในหุ้นไทยที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหุ้นยั่งยืนและ/หรือตราสารหนี้ไทยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตามเกณฑ์ โดยเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์การลงทุนในกองทุน Thai ESG มีดังนี้


เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์การลงทุนในกองทุน Thai ESG

·       ค่าซื้อหน่วยลงทุน Thai ESG สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

·       วงเงินในการซื้อ Thai ESG เพื่อลดหย่อนภาษีแยกต่างหาก ไม่ต้องนำไปรวมกับกองทุนลดหย่อนภาษีอื่นๆ

·       ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อ Thai ESG ได้ตั้งแต่ปี 2566-2575 รวมระยะเวลา 10 ปี

·       ระยะเวลาถือครอง 8 ปีเต็ม โดยนับจากวันที่ซื้อ (วันชนวัน) โดยสามารถขายคืนได้และกำไรที่ได้จากการขายคืนได้รับการยกเว้นภาษี หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

·       ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อ

·       ไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง (ซื้อปีไหน ได้สิทธิลดหย่อนปีนั้น)


เพื่อนๆ คนไหนที่อยากลงทุนในกองทุน Thai ESG ให้อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับ บลจ. ต่างๆ รวมทั้งบลจ. ทิสโก้กำลังเตรียมความพร้อมที่จะออกกองทุน Thai ESG เร็วๆ นี้ ซึ่งถ้ารวมกับวงเงินลดหย่อนภาษีของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยง (PVD) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนเพื่อการออม (SSF) สูงสุดที่ 500,000 บาท และวงเงินของกองทุน Thai ESG แล้ว ก็มีโอกาสได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 600,000 บาทเลยล่ะครับ     

หากเพื่อนๆ ออมอย่างสม่ำเสมอและเต็มกำลังอย่างน้อย 10% - 30% ของรายได้ โดยมีการแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นในประเทศต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว และเลือกลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงตามระดับการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง เพื่อนๆ ก็จะมั่งคั่งอย่างมั่นคง มีเงินเก็บก้อนโต แล้วก็จะมีความสุขทุกวันไปด้วยกันยันเกษียณครับ


เพื่อนๆ สามารถติดตามสาระดีๆ และข้อมูลข่าวสารด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน การวางแผนเกษียณ ได้ที่ TISCO Smart Retirement 
#TISCOsmartretirement #สุขทุกวันยันเกษียณ #Smartretirement  #FreedombyTISCOPVD #กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ #กองทุนเลี้ยงชีพ #PVD

 Line Official : @TISCOASSET

 Youtube Channel : TISCO Fun(d) Station

 Facebook Fanpage : TISCO Asset Management